Afregning af vand


Afregning af vand foretages af Skive vand.
Se mere på www.skivevand.dk


Skive Vand telefon 82132000


Vær opmærksom på følgende vedr. afregninger fra Skive Vand:

 

Du modtager din årsafregning på forbrugsafgifter på vand, spildevand, tanktømning og statsafgifter for året 1. januar til 31.december samt 1. aconto for perioden 1. januar til 30.juni.

Denne faktura forfalder til betaling senest 10. april.

Din 2. aconto fremsendes i september og forfalder til betaling senest 10. oktober.

 

Årsaflæsning sker d.1. januar af Durup Fjernvarmes driftspersonale

 

//