Afregning af vand


Afregning af vand foretages af Skive vand.
Se mere på www.skivevand.dk


Skive Vand telefon 82132000


Vær opmærksom på følgende vedr. afregninger fra Skive Vand:

 

Du modtager din årsafregning på forbrugsafgifter på vand, spildevand, tanktømning og statsafgifter for året 1. januar til 31.december samt 1. aconto for perioden 1. januar til 30.juni.

Denne faktura forfalder til betaling senest 10. april.

Din 2. aconto fremsendes i september og forfalder til betaling senest 10. oktober.

 

Årsaflæsning senest 31. december

Primo december udsender Skive Vand aflæsningskort til samtlige forbrugere til brug for årsafregningen.

Måler aflæses senest 31. december og skal senest den 4. januar afleveres på en af følgende måder:

 

Umiddelbart efter sidste frist for aflevering af aflæsning udsendes 1. rykker som koster et gebyr på kr. 150.

Modtager vi ikke din aflæsning efter 1. rykker, vil aflæsningen blive skønnet eller aflæst af Skive Vand mod et gebyr.