Bestyrelse


Formand

Jens Jørn Justesen 
Havnen 14
7870  Glyngøre
Mail: jjjustesen2gmail.com


Leo B. Rasmussen
Havnen
7870  Glyngøre

Annette Nors
Bredgade 2
7870 Glyngøre

Aksel Tøttrup
Enghaveparken
7870  Glyngøre

Bent Alstrup
Kirkestræde 11
Glyngøre
7870 Glyngøre